VinMart+, Nhà tại thửa 17. TBĐ số 45. KDC Phong Bắc-Hòa Thọ, Hòa Thọ Đông, 62 Nguyễn Hữu Tiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nhà tại thửa 17. TBĐ số 45. KDC Phong Bắc-Hòa Thọ, Hòa Thọ Đông, 62 Nguyễn Hữu Tiến, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 50706, Việt Nam
Số điện thoại 024 7106 6866
Trang web
Vị trí chính xác 16.005.916, 1.081.952


Địa chỉ VinMart+ ở đâu?

Nhà tại thửa 17. TBĐ số 45. KDC Phong Bắc-Hòa Thọ, Hòa Thọ Đông, 62 Nguyễn Hữu Tiến, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 50706, Việt Nam

Giờ làm việc của VinMart+ như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  WinMart+, 744 Đ. Lê Văn Hiến