Vip Beer Club, Bình Hoà 31

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Bình Hoà 31, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 098 126 32 53
Trang web
Vị trí chính xác 10.908.060.899.999.900, 1.067.379.582


Địa chỉ Vip Beer Club ở đâu?

Bình Hoà 31, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vip Beer Club như thế nào?

Thứ Tư:[17:00-23:30], Thứ Năm:[17:00-23:30], Thứ Sáu:[17:00-23:30], Thứ Bảy:[17:00-03:30], Chủ Nhật:[17:00-23:30], Thứ Hai:[17:00-23:30], Thứ Ba:[17:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hồng HẠNH, Bình Thạnh