Vịt Nấu Chao 999, 19 Bùi Thị Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Bùi Thị Xuân, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 983 63 88
Trang web
Vị trí chính xác 10.378.985.499.999.900, 1.054.379.062


Địa chỉ Vịt Nấu Chao 999 ở đâu?

19 Bùi Thị Xuân, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Vịt Nấu Chao 999 như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của Vịt Nấu Chao 999 là gì?

facebook: https://www.facebook.com/ltag.angi/videos/v%E1%BB%8Bt-n%E1%BA%A5u-chao-999-long-xuy%C3%AAnv%E1%BB%8Bt-n%E1%BA%A5u-chao-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2y-l%C3%A0m-kh%C3%A1-ngon-l%E1%BA%A9u-l%E1%BB%9Bn-135k-3-4-ng%C6%B0%E1%BB%9D/336537930359900/
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oaii6xW2Wso

Hình ảnh

Xem thêm:  Aka House Vạn Hạnh Mall, Phường 12