Vườn trái cây ông 5 Niên, Lộc Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68GG+9W5, Unnamed Road, Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 643 73 15
Trang web
Vị trí chính xác 112.258.809, 1.063.273.667


Địa chỉ Vườn trái cây ông 5 Niên ở đâu?

68GG+9W5, Unnamed Road, Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn trái cây ông 5 Niên như thế nào?

Thứ Sáu:[07:45-17:00], Thứ Bảy:[07:45-17:00], Chủ Nhật:[07:45-17:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b39c2e210d097:0xbd9633895381c169

Xem thêm:  Fosaco, Phạm Văn Cội