Xưởng May Áo Cưới Hải Vinh, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 312/40, Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3894 0667
Trang web
Vị trí chính xác 108.316.556, 10.666.873.749.999.900


Địa chỉ Xưởng May Áo Cưới Hải Vinh ở đâu?

312/40, Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng May Áo Cưới Hải Vinh như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  ẢNH VIỆN HẢI PHÒNG CƯỚI, 138 Hàng Kênh