Xưởng sỉ quần áo ANN, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Đường C12, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 856 74 09
Trang web ann.com.vn
Vị trí chính xác 10.807.548.599.999.900, 1.066.399.405


Địa chỉ Xưởng sỉ quần áo ANN ở đâu?

68 Đường C12, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Xưởng sỉ quần áo ANN như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-19:30], Thứ Ba:[08:30-19:30], Thứ Tư:[08:30-19:30], Thứ Năm:[08:30-19:30], Thứ Sáu:[08:30-19:30], Thứ Bảy:[08:30-19:30], Chủ Nhật:[08:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thời Trang YODY 172 Hoà Bình, Tân Thới Hoà