Yến Bún Store, Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 119, Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0869 067 717
Trang web
Vị trí chính xác 109.532.901, 1.068.242.422


Địa chỉ Yến Bún Store ở đâu?

119, Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Yến Bún Store như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dea97b155169:0x37a89473345b3399

Xem thêm:  Nhà May Tuyên Thủy, Thuỷ Đường