Yumyum Thái Biên Hòa, Lk21-22, Đường N1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lk21-22, Đường N1, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0378 870 336
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.445.023, 1.068.303.584


Địa chỉ Yumyum Thái Biên Hòa ở đâu?

Lk21-22, Đường N1, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Yumyum Thái Biên Hòa như thế nào?

Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Bè Hào Hải Lưu, làng Cát