ZEN Tea, Xuân An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 430 Hồ Thị Hương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 151 04 51
Trang web
Vị trí chính xác 10.923.181.099.999.900, 1.072.591.935


Địa chỉ ZEN Tea ở đâu?

430 Hồ Thị Hương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của ZEN Tea như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174ff8df70e3c8b:0x3b2a0d4f664824d1

Xem thêm:  Trà sữa umi, Nhựt Chánh